Regulamin portalu

1. Każde zgłoszenie do serwisu nowej witryny to akceptacja regulaminu serwisu.

2. Każde zgłoszenie musi być opatrzone odpowiednim opisem zgłaszanej witryny.

3. Odpowiedni opis witryny to tekst poprawny językowo i unikalny, który mówi o działalności zgłaszanej witryny.

4. Zgłoszenia witryny może dokonywać tylko osoba posiadająca do tego uprawnienia od jej właściciela.

5. Osoba zgłaszająca witrynę odpowiada za wszystkie elementy zgłoszenia.

6. Administracja sprawdzi zgodność zgłoszenia z prawem i regulaminem, po czym wprowadzi niezbędne korekty w treści zgłoszenia.

7. Regulamin serwisu może być zmieniany i obowiązuje on w treści w danej chwili opublikowanej na łamach serwisu.